Eerdse Molen

 

Eerdse Molen

 

In maart 2009 is de stichting gestart met de restauratie van de Sint-Antoniusmolen (Eerdse Molen) in Eerde. De financiering is helemaal rond en de restauratie volop in uitvoering. De feestelijke heropening van de molen heeft plaatsgevonden op 17 september 2011.  

 


Cultuurhistorie

 

De Eerdse Molen speelt een belangrijke rol in de cultuurhistorie van Vlagheide (WO II operatie Market Garden) en heeft daarmee ook een belangrijke symbolische waarde voor Vlagheide. Qua organisatie, uitwerking, draagvlak, planologische inbedding, grondverwerving et cetera is mooi project. Met ondersteuning van de stuurgroep en bijdragen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeente Veghel en de provincie (reconstructie-commissie Maas en Meierij) is de volledige restauratie van de molen van de molen gefinancierd. De stichting werkt nu aan plannen voor een duurzame exploitatie van de molen.

 

Voor meer informatie: www.eerdsemolen.nl

 

Sint Antoniusmolen: Op 17 september is de afronding van de restauratie van de Eerdse Molen met veel activiteiten gevierd. Vele bezoekers waren getuige bij dit festijn. De restauratie is mede tot stand gekomen door de subsidie van de Provincie Noord-Brabant van ruim 430.000 euro, ook de gemeente Veghel heeft een bedrag van 100.000 euro bijgedragen.

Restauratie Eerdse Molen afgerond.
Op 17 september is onder grote belangstelling de restauratie van de Eerdse Molen gevierd.