Onze vereniging

 

In januari 2013 heeft de stuurgroep Vlagheide, die vertegenwoordigd was door wethouders van de drie gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode en een afgevaardigde van de provincie Noord-Brabant, het stuur in handen gegeven van een toen nog op te richten organisatie. Deze organisatie heeft in februari 2013 de vorm van een vereniging gekregen. Sinds die tijd is Vereniging Vlagheide het eerste aanspreekpunt voor de gezamenlijke projecten die zich op de Vlagheide ontwikkelen.

Vereniging Vlagheide

Vereniging Vlagheide wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter Jelt van Veenendaal, penningmeester Ad van de Meerakker, secretariaat Geertje Gloudemans en leden Dorie Meijer en Jorg Ploegmakers. Leden van de vereniging betalen jaarlijks een vaste contributie. Deze leden komen regelmatig bijeen om gezamenlijk aansprekende punten te overleggen. Deze onderwerpen variëren per bijeenkomst. Ook worden er presentaties gehouden over lopende projecten. De ledenbijeenkomsten worden roulerend op een andere plaats gehouden om zo alle leden te laten kennismaken met de bestaande locaties in het gebied.

Samenwerking tussen de leden onderling maakt het mogelijk om gezamenlijke communicatie te verzorgen via folders, website en sociale media. Ook kunnen er samen arrangementen worden aangeboden en ontstaan er mogelijkheden voor een open dag of andere evenementen.

De ondernemers en instellingen op de Vlagheide laten graag zien dat zij actief bezig zijn om van Vlagheide iets bijzonders te maken.

 

Graag tot ziens op De Vlagheide!!!